TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 15.12.2001 Cumartesi Sayı : 24614 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

(10/124) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 12.12.2001
Karar No      : 729


            Bitlis-Ahlat İlçesinin tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin araştırılarak ekonomik ve sosyal yönden kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 12.12.2001 tarihli 38 inci Birleşiminde 15.12.2001 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.