TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 27.12.2001 Perşembe Sayı: 24623 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

"Kuzeyden Keşif Harekatı"nın Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

Karar Tarihi : 25.12.2001
Karar No      : 730

 
            Körfez savaşı sonrasında alınan Irak ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının hedeflerine ve ruhuna uygun olarak ve Irak'ın toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesine özen göstererek, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere hava unsurlarının katılımıyla, Türkiye tarafından belirlenen ilke ve kurallara bağlı olarak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 25 Aralık 1996 tarihli ve 477 sayılı Kararıyla Hükümete verdiği yetki çerçevesinde yürürlüğe konulan ve sadece keşif ve gerektiğinde önleme uçuşlarıyla sınırlı bir hava harekatı olan "Kuzeyden Keşif Harekatı"nın görev süresinin 31 Aralık 2001 tarihinden itibaren altı ay süre ile uzatılmasına; 477 sayılı Kararda belirtilen hususlarda bütün kararları almaya Bakanlar Kurulu'nun yetkili kılınması için Anayasanın 92 nci maddesine göre izin verilmesi, Genel zKurulun 25.12.2001 tarihli 41 inci Birleşiminde kararlaştırılmıştır.