TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 02.02.2002 Cumartesi Sayı: 24659 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi ve Madencilik Sektörünün İçinde Bulunduğu Durum ile Bor ve Altın Madenleri Konusunda Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 29.1.2002
Karar No      : 731

 
            Maden kaynaklarının değerlendirilmesi ve madencilik sektörünün içinde bulunduğu durum ile bor ve altın madenleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 13 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 29 Ocak 2002 tarihli 57 nci Birleşiminde karar verilmiştir.