TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 13.04.2002 Cumartesi Sayı: 24725 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

Türk Milli Eğitim Politikasına Aykırı, Keyfi ve İdeolojik Uygulamalarıyla Eğitim ve Öğretimde Kargaşaya ve Huzursuzluğa Sebep Olduğu, Toplumsal Gerilime Yol Açtığı, Eğitim Sistemini AB ve Uluslar Arası Standartlardan Uzaklaştırdığı ve Görevini Kötüye Kullandığı; Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 159, 228, 230, 240 ve 251 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu Hakkında Meclis Soruşturması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 9.4.2002
Karar No      : 736

 
            Türk milli eğitim politikasına aykırı, keyfi ve ideolojik uygulamalarıyla eğitim ve öğretimde kargaşaya ve huzursuzluğa sebep olduğu, toplumsal gerilime yol açtığı, eğitim sistemini AB ve uluslararası standartlardan uzaklaştırdığı ve görevini kötüye kullandığı; bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 159, 228, 230, 240 ve 251 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 inci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına; bu soruşturmayı yapacak olan 15 kişilik Komisyonun 2 aylık çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üye seçimi tarihinde başlamasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 9.4.2002 tarihli 84 üncü Birleşiminde karar verilmiştir.