TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 20.04.2002 Cumartesi Sayı: 24732 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

Medyanın Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 16.4.2002
Karar No      : 737

 
            Medyanın sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 nci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 13 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 16.4.2002 tarihli 87 nci Birleşiminde karar verilmiştir.