TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 03.05.2002 Cuma Sayı: 24744 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

Türk Milli Eğitim Politikasına Aykırı, Keyfi ve İdeolojik Uygulamalarıyla Eğitim ve Öğretimde Kargaşaya ve Huzursuzluğa Sebep Olduğu, Toplumsal Gerilime Yol Açtığı, Eğitim Sistemini AB ve Uluslar Arası Standartlardan Uzaklaştırdığı ve Görevini Kötüye Kullandığı; Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 159, 228, 230, 240 ve 251 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu Hakkında Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 25.04.2002
Karar No      : 738

 
            Türk milli eğitim politikasına aykırı, keyfi ve ideolojik uygulamalarıyla eğitim ve öğretimde kargaşaya ve huzursuzluğa sebep olduğu, toplumsal gerilime yol açtığı, eğitim sistemini AB ve uluslar arası standartlardan uzaklaştırdığı ve görevini kötüye kullandığı; bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 159, 228, 230, 240 ve 251 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu hakkında kurulan Meclis Soruşturması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 25.4.2002 tarihli 92 nci Birleşiminde ve Komisyonun 30.4.2002 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda ad ve soyadlarıyla seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

Başkan Cavit KAVAK İstanbul (Ana.P)
Başkanvekili Hasan MACİT Burdur (D.S.P)
Sözcü Mihrali AKSU Erzincan (M.H.P)
Katip Burhan BIÇAKÇIOĞLU İzmir (D.S.P)
Üye Evliya PARLAK Hakkari (D.S.P)
Üye Saffet BAŞARAN İzmir (D.S.P)
Üye Adnan Fatin ÖZDEMİR Adana (M.H.P)
Üye Mehmet TELEK Afyon (M.H.P)
Üye Ali UZUNIRMAK Aydın (M.H.P)
Üye Mehmet GÖZLÜKAYA Denizli (D.Y.P)
Üye Mehmet YALÇINKAYA Şanlıurfa (D.Y.P)
Üye Cengiz AYDOĞAN Antalya (Ana.P)
Üye Mahmut GÖKSU Adıyaman (AK.P)
Üye Akif GÜLLE Amasya (AK.P)
Üye M. Zeki ÇELİK Ankara (S.P)