TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 18.05.2002 Cumartesi Sayı: 24759 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

Medyanın Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 08.05.2002
Karar No      : 739

 
           Medyanın sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan (10/18, 23, 79, 212, 244, 257) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 8.5.2002 tarihli 97 inci Birleşiminde ve Komisyonun 14.5.2002 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

Başkan Aydın AYAYDIN İstanbul (Ana.P.)
Başkanvekili İrfan KELEŞ Çankırı (M.H.P.)
Sözcü Mustafa VURAL Antalya (D.S.P.)
Katip Avni DOĞAN Kahramanmaraş (AK.P)
Üye Gaffar YAKIN Afyon (D.S.P.)
Üye Necdet SARUHAN İstanbul (D.S.P.)
Üye Nazif OKUMUŞ İstanbul (M.H.P.)
Üye Yusuf KIRKPINAR İzmir (M.H.P.)
Üye Saffet Arıkan BEDÜK Ankara (D.Y.P.)
Üye Erdoğan SEZGİN Samsun (D.Y.P.)
Üye Şamil AYRIM İstanbul (Ana.P)
Üye Tevhit KARAKAYA Erzincan (AK.P.)
Üye Metin KALKAN Hatay (S.P.)