TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 24.05.2002 Cuma Sayı: 24764 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

Sayıştay Birinci Başkanlığı İçin Yapılan Seçime Dair Karar

Karar Tarihi : 22.05.2002
Karar No      : 740


             21.2.1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 26.6.1996 tarihli ve 4149 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen 5 inci ve aynı Kanunla eklenen ek 8 inci maddeleri uyarınca, Genel Kurulun 22.5.2002 tarihli 103 üncü Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Mehmet DAMAR Sayıştay Birinci Başkanlığına seçilmiştir.