TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 04.06.2002 Salı Sayı: 24775 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

(10/211, 245, 198, 204) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 28.05.2002
Karar No      : 741


             Maden kaynaklarının değerlendirilmesi ve madencilik sektörünün içinde bulunduğu durum ile bor ve altın madenleri konusunda kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresi, Genel Kurulun 28.5.2002 tarihli 105 inci Birleşiminde 28.5.2002 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.