TBMM KARARLARI

 

Resmi Gazete: 29.06.2002 Cumartesi Sayı: 24800 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 18.06.2002
Karar No      : 742


İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 18.6.2002 tarihli 114 ncü Birleşiminde karar verilmiştir.