TBMM KARARLARI

 

Resmi Gazete: 21.06.2002 Cuma  Sayı: 24792 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Daha Evvel (4) İlde Uzatılan Olağanüstü Halin (2) İlde Kaldırılmasına, (2) İlde Uzatılmasına Dair Karar

Karar Tarihi : 19.06.2002
Karar No      : 744


             30 Mart 2002 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere (4) ilde dört ay süre ile uzatılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 13.3.2002 tarihli ve 735 sayılı Kararı ile onaylanmış bulunan Olağanüstü Halin;

             1- Hakkari ve Tunceli illerinden 30.7.2002 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere kaldırılmasına,

             2- Diyarbakır ve Şırnak illerinde 30.7.2002 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere dört ay süreyle uzatılmasına,

             Dair 10.6.2002 tarihli Bakanlar Kurulu istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19.6.2002 tarihli 115 inci Birleşiminde onaylanmıştır.