TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 31.12.2002 Salı Sayı: 24980 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Ergene Nehrindeki Kirliliğin ve Çevreye Etkilerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 25.12.2002
Karar No      : 754

 

Ergene Nehrindeki kirliliğin ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 25.12.2002 tarihli 15 inci Birleşiminde ve Komisyonun aynı tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adlan ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

Başkan                        Yahya BAŞ                                        İstanbul                       (A.K.P.)

Başkanvekili               Ahmet KANBUR                               Tekirdağ                     (A.K.P.)

Sözcü                          Ahmet Gökhan Sarıçam                   Kırklareli                     (A.K.P)

Katip                            Rasim ÇAKIR                                    Edirne                        (C.H.P.)

Üye                              Burhan KILIÇ                                      Antalya                       (A.K.P.)

Üye                              Ahmet İNAL                                        Batman                       (A.K.P.)

Üye                              Ali AYAĞ                                            Edirne                         (A.K.P.)

Üye                              Cahit CAN                                          Sinop                          (A.K.P.)

Üye                              Cüneyt KARABIYIK                           Van                              (A.K.P.)

Üye                              Necdet BUDAK                                 Edirne                         (C.H.P.)

Üye                              Mehmet Siyam KESİMOĞLU           Kırklareli                     (C.H.P.)

Üye                              Erdoğan KAPLAN                             Tekirdağ                     (C.H.P.)