TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 25.02.2003 Salı Sayı: 25031 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçilmesine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 28.01.2003
Karar No      : 756

 

Yolsuzlukların sebeplerinin, sosyal ve ekonomik boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/9) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 28.1.2003 tarihli toplantısından Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyeler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmiştir.

 

Başkan                    Azmi ATEŞ                           İstanbul (A.K.P.)

Başkanvekili           Hamza ALBAYRAK             Amasya (A.K.P.)

Sözcü                       Nimet ÇUBUKÇU                İstanbul (A.K.P.)

Katip                        Fahrettin POYRAZ               Bilecik (A.K.P.)

Üye                           Ali KÜÇÜKAYDIN                Adana (A.K.P.)

Üye                           Atilla KOÇ                             Aydın (A.K.P.)

Üye                           Halide İNCEKARA               İstanbul (A.K.P.)

Üye                           Fazıl KARAMAN                  İzmir (A.K.P.)

Üye                           Yüksel ÇORBACIOĞLU      Artvin (C.H.P.)

Üye                           Ahmet Güryüz KETENCİ     İstanbul (C.H.P.)

Üye                           Kemal KILIÇDAROĞLU      İstanbul (C.H.P.)

Üye                           Mahmut YILDIZ                     Şanlıurfa (C.H.P.)