TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 18.03.2003 Salı Sayı: 25052 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


İzmit Büyükşehir Belediyesi İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi İle İlgili İddiaların Araştırılması Amacıyla Kurulan (10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin

Karar Tarihi : 04.03.2003
Karar No      : 760

 

İzmit Büyükşehir Belediyesi İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla kurulan (10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine, Genel Kurulun 4.3.2003 tarihli 40 inci Birleşiminde ve Komisyonun 12.3.2003 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

Başkan                         Muzaffer BAŞTOPÇU          Kocaeli                      (A.K.P.)

Başkan vekili               Nusret BAYRAKTAR           İstanbul                     (A.K.P.)

Sözcü                           Mehmet Emin TUTAN          Bursa                        (A.K.P.)

Kâtip                            Recep YILDIRIM                 Sakarya                     (A.K.P.)

Üye                              Emin BİLGİÇ                       Isparta                       (A.K.P.)

Üye                              Mehmet SEKMEN                İstanbul                     (A.K.P.)

Üye                              Mustafa ÖZTÜRK                Sinop                        (A.K.P.)

Üye                              Asım AYKAN                       Trabzon                     (A.K.P.)

Üye                              İsmail ÖZAY                        Çanakkale                  (C.H.P.)

Üye                              Kemal KILIÇDAROĞLU      İstanbul                     (C.H.P.)

Üye                              Ahmet Sırrı ÖZBEK              İstanbul                     (C.H.P.)

Üye                              Mehmet PARLAKYİĞİT      Kahramanmaraş        (C.H.P.)