TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 18.03.2003 Salı Sayı: 25052 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Tuz Gölündeki Kirlenmenin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (10/5) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin

Karar Tarihi : 04.03.2003
Karar No      : 761

 

Tuz Gölündeki kirlenmenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/5) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine, Genel Kurulun 4.3.2003 tarihli 40 inci Birleşiminde ve Komisyonun 12.3.2003 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

Başkan                         Özkan ÖKSÜZ                                Konya            (A.K.P.)

Başkanvekili                 Masan ANGI                                    Konya            (A.K.P.)

Sözcü                           Atilla KART                                    Konya            (C.H.P.)

Kâtip                            Fatma ŞAHİN                                 Gaziantep       (A.K.P.)

Üye                              Abdullah TORUN                            Adana            (A.K.P.)

Üye                              Ahmet YAŞAR                                Aksaray          (A.K.P.)

Üye                              Faruk KOCA                                   Ankara           (A.K.P.)

Üye                              Bayram ÖZÇELİK                           Burdur           (A.K.P.)

Üye                              Osman SEYFİ                                 Nevşehir         (A.K.P.)

Üye                              Nevin Gaye ERBATUR                    Adana             (C.H.P.)

Üye                              Canan ARITMAN                           İzmir              (C.H.P.)

Üye                              Nezir BÜYÜKCENGİZ                   Konya            (C.H.P.)