TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 22.03.2003 Cuma Sayı: 25056 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


(10/2,6)Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 20.03.2003
Karar No      : 764

 

Ergene Nehrindeki kirliliğin ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 20.3.2003 tarihli 51 inci Birleşiminde 25.3.2003 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.