TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 13.05.2003 Salı Sayı: 25107 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Samsun’da Kurulma Aşamasındaki Mobil Santrallerin İhale ve Yer Seçimi Süreçleri ile Çevre ve İnsan Sağlığına Muhtemel Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 06.05.2003
Karar No      : 768

 

Samsun'da kurulma aşamasındaki mobil santrallerin ihale ve yer seçimi süreçleri ile çevre ve insan sağlığına muhtemel etkilerinin araştırılması amacıyla kurulan (10/29,31) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine, Genel Kurulun 6.5.2003 tarihli 75 inci Birleşiminde ve Komisyonun 7.5.2003 tarihli toplantısında Başkan, Başkam/ekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

Başkan                         Cemal Yılmaz DEMİR          Samsun                     (A.K.P.)

Başkanvekili                  Haluk KOÇ                         Samsun                     (C.H.P.)

Sözcü                           Murat YILMAZER                Kırıkkale                     (A.K.P.)

Kâtip                            İbrahim ÇAKMAK                Tokat                          (A.K.P)

Üye                              Mehmet ÇERÇİ                   Manisa                       (A.K.P)

Üye                              Mustafa DEMİR                   Samsun                     (A.K.P.)

Üye                              Musa UZUNKAYA               Samsun                     (A.K.P.)

Üye                              Öner GÜLYEŞİL                  Siirt                           (A.K.P.)

Üye                              Mustafa ÖZTÜRK                Sinop                         (A.K.P.)

Üye                              K.Kemal ANADOL               İzmir                          (C.H.P.)

Üye                              Sedat UZUNBAY                 İzmir                          (C.H.P.)

Üye                              İlyas Sezai ÖNDER             Samsun                     (C.H.P.)