TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 21.05.2003 Çarşamba Sayı: 25114 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


(10/9) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 13.05.2003
Karar No      : 769

 

Yolsuzlukların sebeplerinin, sosyal ve ekonomik boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 13.5.2003 tarihli 78 inci Birleşiminde 19.5.2003 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.