TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 03.06.2003 Salı Sayı: 25127 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin 1997 Yılına Ait Bilanço ve Gelir Tablosunun Tasvip Edilmediğine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 27.05.2003
Karar No      : 770

 

Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin 1997 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun, açılmış ve açılacak inceleme ve araştırma sonuçları saklı kalmak kaydıyla tasvip edilmesine ilişikin Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 6.3.2002 tarihli ve 2 sayılı Raporuna, 3346 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre yapılan itiraz ve itiraz olunan hususlara dair Komisyonun görüşü üzerine, açılan genel görüşme sonunda, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin 1997 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun tasvip edilmemek suretiyle ilgili yönetim kurulunun ibra edilmemesine, Genel Kurulun 27.5.2003 tarihli 85 inci Birleşiminde karar verilmiştir.