TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 03.06.2003 Salı Sayı: 25127 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 1998 ve 1999 Yıllarına Ait Bilanço ve Gelir Tablolarının Tasvip Edilmediğine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 27.05.2003
Karar No      : 771

 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 1998 ve 1999 yıllarına ait bilanço ve gelir tablolarının, açılmış ve açılacak inceleme ve araştırma sonuçları saklı kalmak kaydıyla tasvip edilmesine ilişkin Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 6.3.2002 tarihli 133 ve 134 sayılı raporlarına, 3346 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre yapılan itiraz ve itiraz olunan hususlara dair Komisyonun görüşü üzerine, açılan genel görüşme sonunda, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 1998 ve 1999 yıllarına ait bilanço ve gelir tablolarının tasvip edilmemek suretiyle ilgili yöneticilerin ibra edilmemesine, Genel Kurulun 27.5.2003 tarihli ve 85 inci Birleşiminde karar verilmiştir.