TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete:07.06.2003 Cumartesi Sayı: 25131 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


(10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 05.06.2003
Karar No      : 772

 

İzmit Büyükşehir Belediyesi İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 5.6.2003 tarihli 90 ıncı Birleşiminde 12.6.2003 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.