TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete:20.06.2003 Cuma Sayı: 25144 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 17.06.2003
Karar No      : 774

 

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/8,48) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 17.6.2003 tarihli 94 üncü Birleşiminde ve Komisyonun aynı tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili,Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

Başkan

Mustafa BAŞ

İstanbul

(A.K.P.)

Başkanvekili

Mustafa Said YAZICIOĞLU

Ankara

(A.K.P.)

Sözcü

Muharrem CANDAN

Konya

(A.K.P.)

Kâtip

Avni DOĞAN

Kahramanmaraş

(A.K.P.)

Üye

AhmetYAŞAR

Aksaray

(A.K.P.)

Üye

Mehmet Zekai ÖZCAN

Ankara

(A.K.P.)

Üye

Faruk ANBARCIOĞLU

Bursa

(A.K.P.)

Üye

Gülseren TOPUZ

İstanbul

(A.K.P.)

Üye

Ali Rıza GÜLÇİÇEK

İstanbul

(C.H.P.)

Üye

Memduh HACIOĞLU

İstanbul

(C.H.P.)

Üye

Onur ÖYMEN

İstanbul

(C.H.P.)

Üye

Muharrem KILIÇ

Malatya

(C.H.P.)