TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete:20.06.2003 Cuma Sayı: 25144 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Yasama Dokunulmazlığı Konusunda Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 17.06.2003
Karar No      : 775

 

Yasama dokunulmazlığı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 12 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 17.6.2003 tarihli 94 üncü Birleşiminde karar verilmiştir.