TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete:27.06.2003 Cuma Sayı: 25151 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

Karar Tarihi : 25.06.2003
Karar No      : 776

 

Anayasanın 93 üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 5 inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2003 Salı günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesi ve çalışmalarına devam etmesi, Genel Kurulun 25/6/2003 tarihli 98 inci Birleşiminde kararlaştırılmıştır.