TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 12.07.2003 Cumartesi Sayı: 25166 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Orman Köylülerinin Sorunlarının Araştırılarak, Orman Köylerinin Kalkındırılması İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 08.07.2003
Karar No      : 777

 

Orman köylülerinin sorunlarının araştırılarak, orman köylülerinin kalkındırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 12 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 8/7/2003 tarihli 103 üncü Birleşiminde karar verilmiştir.