TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 05.08.2003 Salı Sayı: 25190 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 29.07.2003
Karar No      : 778

 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 29.7.2003 tarihli 112 nci Birleşiminde karar verilmiştir.