TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 05.08.2003 Salı Sayı: 25190 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 31.07.2003
Karar No      : 779

 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 1 Ağustos 2003 Cuma gününden başlamak ve 1 Ekim 2003 Çarşamba günü saat 15.00’de toplanmak üzere tatile girmesi, Genel Kurulun 31 Temmuz 2003 tarihli 113 üncü Birleşiminde karar verilmiştir.