TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 05.08.2003 Salı Sayı: 25190 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 31.07.2003
Karar No      : 780

 

Dilekçe Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 31.7.2003 tarihli 114 üncü Birleşiminde karar verilmiştir.