TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 07.10.2003 Salı Sayı: 25252 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


(10/29, 31) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 02.10.2003
Karar No      : 781

 

Samsun’da kurulma aşamasındaki mobil santrallerin ihale ve yer seçimi süreçleri ile çevre ve insan sağlığına muhtemel etkilerinin araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi,Genel Kurulun 2.10.2003 tarihli 2 nci Birleşiminde 7.10.2003 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.