TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 15.10.2003 Çarşamba Sayı: 25260 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Yasama Dokunulmazlığı Konusunda Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 09.10.2003
Karar No      : 783

 

Yasama dokunulmazlığı konusunda kurulan (10/70) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 9.10.2003 tarihli 5 inci Birleşiminde ve Komisyonun aynı tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

Başkan

Fehmi Hüsrev KUTLU

Adıyaman

(A.K.P.)

Başkanvekili

Yakup KEPENEK

Ankara

(C.H.P.)

Sözcü

Metin KAŞIKOĞLU

Düzce

(A.K.P.)

.Kâtip

Muharrem KILIÇ

Malatya

(C.H.P.)

Üye

Orhan YILDIZ

Artvin

(A.K.P.)

Üye

Muzaffer KÜLCÜ

Çorum

(A.K.P.)

Üye

Mehmet Salih ERDOĞAN

Denizli

(A.K.P.)

Üye

Cavit TORUN

Diyarbakır

(A.K.P.)

Üye

Mehmet YILMAZCAN

Kahramanmaraş

(A.K.P.)

Üye

Süleyman SARIBAŞ

Malatya

(A.K.P.)

Üye

Mehmet Ziya YERGÖK

Adana

(C.H.P.)

Üye

Atilla KART

Konya

(C.H.P.)