TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 23.01.2004 Cuma Sayı: 25355 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Faaliyetlerinin ve Bunlara İlişkin İddiaların Araştırılarak Bankacılık ve Finans Sektörünün Sağlıklı Bir Yapı ve İşleyişe Kavuşturulması İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 08.01.2004
Karar No      : 794

 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun faaliyetlerinin ve bunlara ilişkin iddiaların araştırılarak bankacılık ve finans sektörünün sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/10, 11, 36, 39, 127) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 8.1.2004 tarihli 40 ıncı Birleşiminde ve Komisyonun 13.1.2004 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

Başkan

Halil AYDOĞAN

Afyon

AK Parti

Başkanvekili

Gülseren TOPUZ

İstanbul

AK Parti

Sözcü

İlhan ALBAYRAK

İstanbul

AK Parti

Kâtip

Metin YILMAZ

Bolu

AK Parti

Üye

Kemal SAĞ

Adana

CHP

Üye

Muzaffer KÜLCÜ

Çorum

AK Parti

Üye

Bihlun TAMAYLIGİL

İstanbul

CHP

Üye

Ali Rıza BODUR

İzmir

CHP

Üye

Ahmet Gökhan SARIÇAM

Kırklareli

AK Parti

Üye

Hasan Fehmi KİNAY

Kütahya

AK Parti

Üye

Ferit Mevlüt ASLANOĞLU

Malatya

CHP

Üye

Selami UZUN

Sivas

AK Parti