TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 23.01.2004 Cuma Sayı: 25355 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Bakanlıkları Sırasında İlgili Kuruluşların Raporlarının Gereğinin Yapılmasını Geciktirerek ve Gerekli Tedbirleri Zamanında Almayarak Görevlerini Yerine Getirmemek Suretiyle Türkiye Halk Bankasının Zarara Uğramasına Sebep Oldukları, Usulsüz İşlemlerin Yapılmasına İmkan Sağladıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan ve Devlet Eski Bakanı Recep Önal Haklarında Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 13.01.2004
Karar No      : 795

 

Bakanlıkları sırasında ilgili kuruluşların raporlarının gereğinin yapılmasını geciktirerek ve gerekli tedbirleri zamanında almayarak görevlerini yerine getirmemek suretiyle Türkiye Halk Bankasının zarara uğramasına sebep oldukları, usulsüz işlemlerin yapılmasına imkan sağladıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesinin ikinci fıkrasına uyduğu iddiasıyla Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan ve Devlet Eski Bakanı Recep Önal haklarında kurulan (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 13.1.2004 tarihli 41 inci Birleşiminde ve Komisyonun 14.1.2004 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

Başkan

Mehmet Ergün DAĞCIOĞLU

Tokat

AK Parti

Başkanvekili

Ayhan Sefer ÜSTÜN

Sakarya

AK Parti

Sözcü

Zeynep Karahan USLU

İstanbul

AK Parti

Katip

Telat KARAPINAR

Ankara

AK Parti

Üye

İsmail DEĞERLİ

Ankara

CHP

Üye

Hüseyin EKMEKÇİOĞLU

Antalya

CHP

Üye

Ensar ÖĞÜT

Ardahan

CHP

Üye

Faruk ANBARCIOĞLU

Bursa

AK Parti

Üye

Metin KAŞIKOĞLU

Düzce

AK Parti

Üye

Bihlun TAMAYLIGİL

İstanbul

CHP

Üye

Mehmet YILMAZCAN

Kahramanmaraş

AK Parti

Üye

İsmail BİLEN

Manisa

AK Parti

Üye

Mustafa EYİCEOĞLU

Mersin

AK Parti

Üye

İlyas Sezai ÖNDER

Samsun

CHP

Üye

Şükrü ÖNDER

Yalova

AK Parti