TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 11.02.2004 Çarşamba Sayı: 25370 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


(10/69, 118) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 28.01.2004
Karar No      : 796

 

Orman köylülerinin sorunlarının araştırılarak orman köylerinin kalkındırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/69, 118) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi,Genel Kurulun 28.1.2004 tarihli 48 inci Birleşiminde 8.2.2004 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.