TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 17.02.2004 Salı Sayı: 25376 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Bakanlığı Sırasında Enerji ve Doğalgaz Anlaşmalarında Türkiye Aleyhine Anlaşma ve Uygulamaların Yapılmasına Yol Açtığı, Devlet Alım Satımına Fesat Karıştırdığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci Maddesine Uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer ile Ayrıca Bakanlıkları Sırasında Uyguladıkları Yanlış ve Usulsüz Enerji Politikalarında İlgili Kurum ve Kuruluşların Uyarılarını Dikkate Almayarak Kamuyu Zarara Uğrattıkları, DSİ Genel Müdürlüğünde Usulsüz Uygulamalara Onay Verdikleri ve Bu Suretle Görevi İhmal ve Görevi Kötüye Kullanma Fiillerini İşledikleri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230, 240 ve 366 ncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan Haklarında Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 14.01.2004
Karar No      : 797

 

Bakanlığı sırasında enerji ve doğalgaz anlaşmalarında Türkiye aleyhine anlaşma ve uygulamaların yapılmasına yol açtığı, Devlet alım satımına fesat karıştırdığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer ile ayrıca bakanlıkları sırasında uyguladıkları yanlış ve usulsüz enerji politikalarında ilgili kurum ve kuruluşların uyarılarını dikkate almayarak kamuyu zarara uğrattıkları, DSİ Genel Müdürlüğünde usulsüz uygulamalara onay verdikleri ve bu suretle görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma fiillerini işledikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230, 240 ve 366 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan haklarında kurulan (9/4,7) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 14.1.2004 tarihli 42 nci Birleşiminde ve Komisyonun 20.1.2004 ve 10.2.2004 tarihli toplantılarında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

 

Başkan

Musa SIVACIOĞLU

Kastamonu

AK Parti

 

Başkanvekili

Mehmet SOYDAN

Hatay

AK Parti

 

Sözcü

Mehmet GÜNER

Bolu

AK Parti

 

Katip

Fatma ŞAHİN

Gaziantep

AK Parti

 

Üye

Ayhan Zeynep TEKİN

Adana

AK Parti

 

Üye

Ahmet Faruk ÜNSAL

Adıyaman

AK Parti

 

Üye

Sedat PEKEL

Balıkesir

CHP

 

Üye

İrfan Rıza YAZICIOĞLU

Diyarbakır

AK Parti

 

Üye

Sedat UZUNBAY

İzmir

CHP

 

Üye

Fatih ARIKAN

Kahramanmaraş

AK Parti

 

Üye

Murat YILMAZER

Kırıkkale

AK Parti

 

Üye

Nuri ÇİLİNGİR

Manisa

CHP

 

Üye

Kazım TÜRKMEN

Ordu

CHP

 

Üye

Selami UZUN

Sivas

AK Parti

 

Üye

Nadir SARAÇ

Zonguldak

CHP