TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 17.02.2004 Salı Sayı: 25376 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Türkbank İhalesi Sürecinde Malın Satımında ve Değerinde Fesat Oluşturacak İlişki ve Görüşmelere Girdikleri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Devlet Eski Bakanı Güneş Taner Haklarında Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 21.01.2004
Karar No      : 798

 

Türkbank ihalesi sürecinde malın satımında ve değerinde fesat oluşturacak ilişki ve görüşmelere girdikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Devlet Eski Bakanı Güneş Taner haklarında kurulan (9/5,6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 21.1.2004 tarihli 45 inci Birleşiminde ve Komisyonun 10.2.2004 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

 

Başkan

Mustafa DEMİR

Samsun

AK Parti

 

Başkanvekili

Kerim ÖZKUL

Konya

AK Parti

 

Sözcü

Muzaffer KÜLCÜ

Çorum

AK Parti

 

Katip

Ahmet ÇAĞLAYAN

Uşak

AK Parti

 

Üye

Feridun Fikret BALOĞLU

Antalya

CHP

 

Üye

Ali Kemal DEVECİLER

Balıkesir

CHP

 

Üye

Mehmet KÜÇÜKAŞIK

Bursa

CHP

 

Üye

Cavit TORUN

Diyarbakır

AK Parti

 

Üye

Muharrem TOZÇÖKEN

Eskişehir

AK Parti

 

Üye

Fuat GEÇEN

Hatay

AK Parti

 

Üye

Yücel ARTANTAŞ

Iğdır

CHP

 

Üye

İsmet ATALAY

İstanbul

CHP

 

Üye

Ramazan CAN

Kırıkkale

AK Parti

 

Üye

Mikail ARSLAN

Kırşehir

AK Parti

 

Üye

Mahmut Uğur ÇETİN

Niğde

AK Parti