TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 03.04.2004 Cumartesi Sayı: 25422 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


(9/3) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 31.03.2004
Karar No      :
800

 

Bakanlıkları sırasında ilgili kuruluşların raporlarının gereğinin yapılmasını geciktirerek ve gerekli tedbirleri zamanında almayarak görevlerini yerine getirmemek suretiyle Türkiye Halk Bankasının zarara uğratılmasına sebep oldukları, usulsüz işlemlerin yapılmasına imkan sağladıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesinin ikinci fıkrasına uyduğu iddiasıyla Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H.Hüsamettin Özkan ve Devlet Eski Bakanı Recep Önal haklarında kurulan (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 31.03.2004 tarihli 67 nci Birleşiminde 29.03.2004 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır.