TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 13.04.2004 Salı Sayı: 25432 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Bakanlığı Sırasında Yapılan İhalelerde Usulsüzlüklerde Bulunduğu ve Bu İhalelerle İlgili Yolsuzluk İddialarının Tahkikini Zamanında Yaptırmayarak Görevini Kötüye Kullandığı, Aynı Zamanda Mal Varlığında Haksız Bir Artışa Sebebiyet Verdiği ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 ıncı Maddeleri ile Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12, 13, 14 ve 15 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray Aydın Hakkında Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 06.04.2004
Karar No      : 802

 

Bakanlığı sırasında yapılan ihalelerde usulsüzlüklerde bulunduğu ve bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında yaptırmayarak görevini kötüye kullandığı, aynı zamanda mal varlığında haksız bir artışa sebebiyet verdiği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 ıncı maddeleri ile Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12,13,14 ve 15 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Koray Aydın hakkında kurulan (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 6.4.2004 tarihli 69 uncu Birleşiminde ve Komisyonun 7.4.2004 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

Başkan

Mustafa ELİTAŞ

Kayseri

AK Parti

Başkanvekili

Bekir BOZDAĞ

Yozgat

AK Parti

Sözcü

Recep ÖZEL

Isparta

AK Parti

Katip

Hakan TAŞÇI

Manisa

AK Parti

Üye

Mustafa ÖZTÜRK

Sinop

AK Parti

Üye

Süleyman SARIBAŞ

Malatya

AK Parti

Üye

Ömer KULAKSIZ

Sivas

AK Parti

Üye

Osman SEYFİ

Nevşehir

AK Parti

Üye

Ahmet ERTÜRK

Aydın

AK Parti

Üye

Zülfü DEMİRBAĞ

Elazığ

AK Parti

Üye

Kemal SAĞ

Adana

CHP

Üye

Rasim ÇAKIR

Edirne

CHP

Üye

Nezir BÜYÜKCENGİZ

Konya

CHP

Üye

Turan TÜYSÜZ

Şanlıurfa

CHP

Üye

Engin ALTAY

Sinop

CHP