TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 17.04.2004 Cumartesi Sayı: 25436 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Karadeniz Sahil Yolu İşlerinin İhalesinde Müteahhit Firmaların Önceden Anlaştıklarının Bilinmesine Rağmen, Fiyatları Ayarlayarak ve Rekabete Meydan Vermeyerek Devleti Büyük Ölçüde Zarara Uğrattığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 205 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Yaşar Topçu Hakkında Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 13.04.2004
Karar No      : 803

 

Karadeniz Sahil Yolu işlerinin ihalesinde müteahhit firmaların önceden anlaştıklarının bilinmesine rağmen, fiyatları ayarlayarak ve rekabete meydan vermeyerek devleti büyük ölçüde zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında kurulan (9/9) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 13.4.2004 tarihli 72 inci Birleşiminde ve Komisyonun aynı tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

Başkan

Ünal KACIR

İstanbul

AK Parti

 

Başkanvekili

Orhan YILDIZ

Artvin

AK Parti

 

Sözcü

Özkan ÖKSÜZ

Konya

AK Parti

 

Katip

Bayram ÖZÇELİK

Burdur

AK Parti

 

Üye

A. Gökhan SARIÇAM

Kırklareli

AK Parti

 

Üye

Atilla MARAŞ

Şanlıurfa

AK Parti

 

Üye

Ahmet IŞIK

Konya

AK Parti

 

Üye

Ali ER

Mersin

AK Parti

 

Üye

Remziye ÖZTOPRAK

Ankara

AK Parti

 

Üye

Mehmet ÖZYOL

Adıyaman

AK Parti

 

Üye

Mehmet BOZTAŞ

Aydın

CHP

 

Üye

Mehmet Ali ARIKAN

Eskişehir

CHP

 

Üye

Halil AKYÜZ

İstanbul

CHP

 

Üye

Mehmet YILDIRIM

Kastamonu

CHP

 

Üye

Erdoğan KAPLAN

Tekirdağ

CHP