TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 30.04.2004 Cuma Sayı: 25448 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


(9/5, 6) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 20.04.2004
Karar No      : 804

 

Türkbank ihalesi sürecinde malın satımında ve değerinde fesat oluşturacak ilişki ve görüşmelere girdikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan A.Mesut YILMAZ ve Devlet eski Bakanı Güneş TANER haklarında kurulan (9/5, 6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 20.4.2004 tarihli 75 inci Birleşiminde 25.4.2004 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır.