TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 30.04.2004 Cuma Sayı: 25448 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


(9/4, 7) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 22.04.2004
Karar No      : 806

 

Bakanlığı sırasında enerji ve doğalgaz anlaşmalarında Türkiye aleyhine anlaşma ve uygulamaların yapılmasına yol açtığı, Devlet alım ve satımına fesat karıştırdığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Mustafa Cumhur ERSÜMER ile ayrıca bakanlıkları sırasında uyguladıkları yanlış ve usulsüz enerji politikalarında ilgili kurum ve kuruluşların uyarılarını dikkate almayarak kamuyu zarara uğrattıkları, DSİ Genel Müdürlüğünde usulsüz uygulamalara onay verdikleri ve bu suretle görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma fiillerini işledikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230, 240 ve 366 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanları Mustafa Cumhur ERSÜMER ve Zeki ÇAKAN haklarında kurulan (9/4, 7) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun görev süresi,Genel Kurulun 22.4.2004 tarihli 77 nci Birleşiminde 25.4.2004 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır.