TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 25.06.2004 Cuma Sayı: 25503 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 2000 ve 2001 Yıllarına Ait Hesap ve İşlemlerinin Tasvip Edilmediğine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 15.06.2004
Karar No      : 812

 

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 2000 ve 2001 yıllarına ait bilanço ve gelir-gider hesabının tasvip edilmesine ilişkin Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 25.2.2004 tarihli 46 ve 47 sayılı raporlarına, 3346 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre yapılan itiraz ve itiraz olunan hususlara dair Komisyonun görüşü üzerine açılan genel görüşme sonunda, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 2000 ve 2001 yıllarına ait hesap ve işlemlerinin tasvip edilmemek suretiyle ilgili yönetim kurulunun ibra edilmemesine, Genel Kurulun 15.6.2004 tarihli 101 inci Birleşiminde karar verilmiştir.