TBMM KARARLARI

 

Resmi Gazete: 17.07.2004 Cumartesi Sayı: 25525 (Asıl) Düstur Tertip: Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI Eski Başbakan A. Mesut YILMAZ ve Devlet Eski Bakanı Güneş TANER Hakkında Karar

Karar Tarihi : 13.07.2004
Karar No      : 815

            

            Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9 12.2003 tarihli ve 790 numaralı Kararı ile kumlan [9/5,6) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 25.6.2004 tarihli ve Esas No. A.0l.1 GEÇ 9/5,6-143, Karar. 8 sayılı raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 13.7.2004 tarihli 114 üncü Birleşiminde görüşülerek, eski Başbakan A. Mesut YILMAZ ve Devlet eski Bakanı Güneş TANER'İ Türkbank ihalesi sürecinde ihalenin yapımında ve fiyat oluşumunda fesat karıştırmak suretiyle güdümlerinde bir medya düzeni kurmak için tüm organizasyonları gerçekleştirdikleri böylece siyasi rant amaçladıkları, ayrıca Türkbank ihalesi ile doğrudan ilişkisi bulunmayan üçüncü şahıs konumundaki Kamuran ÇÖRTUK'e ihalede üstlendiği aracılık misyonunun karşılığı olarak Genç TV'nin bedelsiz. olarak verilmesini sağladıkları ve bu eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrası delaletiyle, aynı kanunun 205, 219/,4 ve 33 maddelerine göre muhakeme edilmek üzere Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Yüce Divana sevkine 3 çekimser ve 15 red oyuna karşı 429 kabul oyuyla karar verilmiştir.