TBMM KARARLARI

 

Resmi Gazete: 17.07.2004 Cumartesi Sayı: 25525 (Asıl) Düstur Tertip: Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


 Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanları Mustafa Cumhur ERSÜMER ve Zeki ÇAKAN Hakkında Karar

Karar Tarihi : 13.07.2004
Karar No      : 816

            

            Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9.12.2003 tarihli ve 789 numaralı Karar; ile kumlan (9/4.7) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 25.6 2004 tarihli ve Esas No. A.0l.l GEÇ 9/4.7-234, Karar: 5 sayılı raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun

dışı kullanarak kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranıp devlet alım satımına ve yapımına fesat karıştırarak kamu zararlarına yol açtığı, ayrıca ihaleye hile karıştırma Fiili ile görevi ihmal eylemim işlediği ve bu eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 205, 240, 366 ve 230 uncu maddelerine güre muhakeme edilmek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Mustafa Cumhur ERSÜMER'in 1 geçersiz, 12  boş, 3 çekimser ve  14 red oyuna karşı 369 kabul oyuyla karar verilmiştir.

Bakanlığı döneminde görevini suiistimal ettiği ve yetkilerini aşıp selahiyetlerini amaç dışı kullanarak kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı danvranıp devlet alım satımına ve yapımına fesat karıştırarak kamu zararına yol açtığı ve bu eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 205 ve 240 ıncı maddelerine göre muhakeme edilmek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Zeki ÇAKAN'ın  3 geçersiz, 19 çekimser ve 57 red oyuna karşı 297 kabul oyuyla, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Yüce Divana sevklerine karar verilmiştir.