TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 11.11.2004 Perşembe Sayı: 25640 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Patates Yetiştiriciliğinin ve Patates Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması  Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına  İlişkin Karar

Karar Tarihi : 03.11.2004
Karar No      : 826

 

Patates yetiştiriciliğinin ve patates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 12 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 3.11.2004 tarihli 13 üncü Birleşiminde karar verilmiştir.