TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 14.12.2004 Salı Sayı: 25670 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Patates Yetiştiriciliğinin ve Patates Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 09.12.2004
Karar No      : 830

 

Patates yetiştiriciliğinin ve patates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulan (10/152,216) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 9.12.2004 tarihli 30 uncu Birleşiminde ve Komisyonun aynı tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

Başkan

Erdoğan ÖZEGEN

Niğde

AK Parti

Başkanvekili

Orhan ERASLAN

Niğde

CHP

Sözcü

Rıtvan KÖYBAŞI

Nevşehir

AK Parti

Katip

Mücahit DALOĞLU

Erzurum

AK Parti

Üye

Abdullah ÇALIŞKAN

Adana

AK Parti

Üye

Ahmet KOCA

Afyon

AK Parti

Üye

Ahmet YAŞAR

Aksaray

AK Parti

Üye

Muharrem CANDAN

Konya

AK Parti

Üye

Hasan Ali ÇELİK

Sakarya

AK Parti

Üye

Halil ÜNLÜTEPE

Afyon

CHP

Üye

Ali Rıza BODUR

İzmir

CHP

Üye

Necati UZDİL

Osmaniye

CHP