TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 08.01.2005 Cumartesi Sayı: 25694 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Türk Sporunda Şiddet, Şike, Rüşvet ve Haksız Rekabet İddialarının  Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 04.01.2005
Karar No      : 831

 

Türk sporunda şiddet, şike, rüşvet ve haksız rekabet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulan (10/63, 113, 138, 179, 228) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 4.1.2005 tarihli 46 ncı Birleşiminde ve Komisyonun aynı tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

Başkan

Haluk İPEK

Ankara

AK Parti

Başkanvekili

Ahmet ERSİN

İzmir

CHP

Sözcü

Bekir BOZDAĞ

Yozgat

AK Parti

Katip

Alaettin GÜVEN

Kütahya

AK Parti

Üye

İrfan Riza YAZICIOĞLU

Diyarbakır

AK Parti

Üye

İlhan ALBAYRAK

İstanbul

AK Parti

Üye

Murat YILMAZER

Kırıkkale

AK Parti

Üye

Selami UZUN

Sivas

AK Parti

Üye

Ahmet ÇAĞLAYAN

Uşak

AK Parti

Üye

Mehmet KÜÇÜKAŞIK

Bursa

CHP

Üye

Mesut DEĞER

Diyarbakır

CHP

Üye

Harun AKIN

Zonguldak

CHP