TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 18.01.2005 Salı Sayı: 25704 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


(10/111, 160, 180) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 12.01.2005
Karar No      : 833

Çocukları sokağa düşüren nedenlerle sokak çocuklarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/111,160,180) Esas Numaralı Meclis Araştırması  Komisyonunun görev süresi,Genel Kurulun 12.1.2005 tarihli 50 nci Birleşiminde 26.1.2005 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.

.