TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 15.02.2005 Salı Sayı: 25728 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Milletvekili Lojmanlarında Mustafa Güngör’ün Öldürülmesinin Aydınlatılması ve Sorumluların Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 08.02.2005
Karar No      : 837

Milletvekili lojmanlarında Mustafa Güngör’ün öldürülmesinin aydınlatılması ve sorumluların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 12 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkan vekili,Sözcü ve Kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına,Genel Kurulun 8.2.2005 tarihli 55 inci Birleşiminde karar verilmiştir.