TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 25.02.2005 Cuma Sayı: 25738 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Sayıştay’da Boş Bulunan Sekiz Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar

Karar Tarihi : 23.02.2005
Karar No      : 839

21.2.1967 tarihli ve 832 numaralı Sayıştay Kanununun 26.6.1996 tarihli ve 4149 numaralı Kanunla değiştirilen 6 ncı ve bu Kanunla eklenen ek 8 inci maddeleri uyarınca, Sayıştay’da boş bulunan sekiz üyelik için,Genel Kurulun 23.2.2005 tarihli 62 nci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda aşağıda adı ve soyadı yazılı adaylar Sayıştay Üyeliklerine seçilmişlerdir.

 

SAYIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLER

 

Adı ve SoyadıKontenjan Grubu

Abdullah ÖZSAN                                                        Sayıştay Meslek Mensupları

Cevdet KAYHAN                                                        Sayıştay Meslek Mensupları

F.Gülriz METİN                                                           Sayıştay Meslek Mensupları

Ahmet ÖZDEMİR                                                       Sayıştay Meslek Mensupları

Alper ALPAY                                                              Sayıştay Meslek Mensupları

Hüseyin ARICI                                                             Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları

Kemal TURAN                                                            Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları

A. Hikmet TUNCER                                                   Diğer Meslek Mensupları