TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 26.01.1990 Sayı :20414 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29 Sayfa: 476
 TBMM KARARLARI 
(10/37) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

Karar Tarihi : 24/01/1989 
Karar No      : 84

   
            Belediyelerce yapılan imar planı düzenleme çalışmalarının İmar kanununa aykırı olduğu iddiasını ve vatandaşların bu uygulamalardan kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek için alınacak tedbirleri tesbit etmek amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 3.2.1990 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına, Genel Kurulun 24.1.1990 tarihli 68 inci Birleşiminde karar verilmiştir.